Giải câu 2 bài 17: Silic và hợp chất của silic

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 79 /SGK)

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO

B. SiO2

C. SiH4

D. Mg2Si

Bài làm:

Đáp án B

Trong hợp chất SiO2 Si có số oxi hóa là +4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021