Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức

Giải SBT khoa học tự nhiên 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức và cuộc sống ( KNTT). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 2: An toàn trong phòng thực hành

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 3: Sử dụng kính lúp

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 4: Sử dụng kính lúp hiển vi quang học

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 5: Đo chiều dài

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 6: Đo khối lượng

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 7: Đo thời gian

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 8: Đo nhiệt độ

CHƯƠNG II: CHẤT QUANH TA

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 9: Sự đa dạng của chất

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 11: Oxygen - Không khí

CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẬT LIỆU. NGUYÊN LIỆU. NHIÊN LIỆU. LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 12: Một số vật liệu

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 13: Một số nguyên liệu

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 14: Một số nhiên liệu

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 15: Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG IV: HỖN HỢP TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 16: Hỗn hợp các chất

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V: TẾ BÀO

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 19: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 22: Cơ thể sinh vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

CHƯƠNG VII: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 26: Khóa lưỡng phân

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 27: Vi khuẩn

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 29: Vius

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 30: Nguyên sinh vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 31:Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 31: Nấm

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 34: Thực vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 36: Động vật

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 37: Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 38: Đa dạng sinh học

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

CHƯƠNG VIII: LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 40: Lực là gì

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 41: Biểu diễn lực

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 42: Biến dạng của lò xo

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 44: Lực ma sát

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 45: Lực cản của nước

CHƯƠNG IX: NĂNG LƯỢNG

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 47: Một số dạng năng lượng

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 49: Năng lượng hao phí

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 50: Năng lượng tái tạo

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 51: Tiết kiệm năng lượng

CHƯƠNG X: TRÁI ĐẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 52: Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 53: Mặt trăng

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 54: Hệ mặt trời

[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 55: Ngân hà

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6