[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 26: Khóa lưỡng phân

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 26: Khóa lưỡng phân sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 26.1. Khi tiến hành xây dựng khoá lưỡng phản đề phân loại một nhóm sinh vật cần tuần theo nguyên tắc nào?

A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau.

C.Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu đỉnh dưỡng khác nhau.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 26.2. Hãy kể tên các loài thực vật hay động vật mà em biết và môi trường sống của chúng. Từ đó, em rút ra nhận xét gì về số lượng và môi trường sống của các loài sinh vật trong tự nhiên.

Trả lời:
- Nai, hươu, hổ: Sống ở rừng.

- Cá: Sống ở nước

=> Số lượng và môi trường sống của các loài sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú

Câu 26.3. Em và bạn ngồi cùng bàn hãy sử dụng nguyên tắc khoá lưỡng phân để phân loại các vật dụng có trong cặp sách của em hoặc của bạn, từ đó quyết định cách sắp xếp chúng sao cho gọn gàng và thuận tiện nhất khi sử dụng.

Trả lời:
- Cùng bạn cùng bàn để thực hành

Câu 26.4. Em hãy hoàn thành những thông tin còn thiếu trong sơ đồ phân loại khoá lưỡng phân để phân loại một số loài động vật sau:

Trả lời:

(1) Có vỏ cứng hay không có vỏ cứng,

(2) Có cánh hay không có cánh,

(3) Cơ thể không có vỏ cứng,

(4) Cơ thể có cánh,

(5) Cơ thế không có cánh,

(6) Có mấy cánh,

(7) Có mấy chân,

(8) 4 cánh,

(9) 2 cánh,

(10) 8 chân,

(11) 10 chân.

Câu 26.5. Cho các loài sinh vật như trong Hình 26. Em hãy xây dựng khoá lưỡng phân để phân loại chúng.

Trả lời:

Học sinh có thể dựa vào tiêu chí khác để phân loại. Dưới đây là một sơ đó phân loại gợi ý:

Câu 26.6. Em hãy cùng bạn ra ngoài sản hoặc vườn trường và thực hiện các hoạt động sau:

- Quan sát các cây có trong sân trường hoặc vườn trường.

- Xây dựng khoá lưỡng phân để phân loại các cây đó.

Trả lời:
- Cùng các bạn ra vườn trường để tham quan và nêu nhận xét những gì mình thấy.


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021