[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 31:Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 31:Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 31.1. Để tiến hành quan sát nguyên sinh vật cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì?

A. Kính hiển vi, lam kính, lamen, ống nhỏ giọt, giấy thẩm, cốc thuỷ tinh.

B. Kính hiển vi, lam kính, kim mũi mác, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

C. Kính lúp, kẹp, panh, lam kính, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

D. Kính hiển vi, lam kính, lamen, dao mồ, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 31.2. Cho các bước tiến hành quan sát nguyên sinh vật như sau:

1. Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát sơ bộ ở vật kính 10x để xác định những vị trí có nhiều nguyên sinh vật.

2. Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thuỷ tỉnh rồi nhỏ 1 - 2 giọt lên lam kính, đậy lamen lại. Sử dụng giấy thẩm đế thấm nước thừa trên lam kính.

3. Chuyển mẫu vật vào cốc thuỷ tinh.

4. Chuyển sang vật kính 40x để quan sát chỉ tiết hình dạng, cấu tạo, cách di chuyển của nguyên sinh vật. Trình tự đúng của các bước là

A. 1 - 2 - 3 - 4.

B.1 -3 -2 - 4.

C. 3 - 2 - 1 - 4.

D. 2 - 3 - 4 - 1.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 31.3. Vì sao khi quan sát động vật nguyên sinh, người ta thường cho một vài sợi bông vào trong giợt nước trên lam kính trước khi đậy lamen và đưa lên bàn kính của kính hiển vi để quan sát?

Trả lời:

- Vì động vật nguyên sinh hay di chuyển nên chúng ta phải cho vài sợi bông vào giọt nước để tạo thành những “chuồng” nhở nhốt chúng lại để chúng không di chuyển ra khỏi vị trí khi ta quan sát.

Câu 31.4. Nếu trùng biến hình có tế bào giống như tế bảo thực vật thì nó có di chuyển và lấy thức ăn bằng chắn giá nữa không? Hãy giải thích.

Trả lời:

- Không, vì nếu có tế bào giống như thực vật, tức là tế bào trùng biến hình chứa lục lạp nên sẽ có khả năng quang hợp - tự tổng hợp chất hữu cơ (thức ăn) từ ánh sáng và các chất vô cơ cho mình. Vì vậy, chúng không cần phải di chuyển để tìm kiếm thức ăn, cũng không cần lấy thức ăn từ bên ngoài vào bằng chân giả nữa.

Câu 31.5*. Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau:

- Tìm hiểu về cách nuôi cấy mẫu nguyên sinh vật qua sách, báo, internet...

- Hãy giải thích vì sao khí lấy nước để nuôi cấy ngưyên sinh vật cần lấy nước ao, hồ,... ở những chỗ đọng, có ảnh sáng rọi tới và phải cho rơm, rạ hoặc có khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cấy, đồng thời đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian thì mẫu nước nuôi cấy mới có thế sử dụng làm thí nghiệm được.

Trả lời:
- Khi nuôi cấy nguyên sinh vật cần lấy nước ở ao, hồ hoặc ở những chỗ đọng có ánh sáng rọi tới vì những chỗ đó thường có tảo, trùng roi, trùng giày sinh sống. Cần cho rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ vào lọ nước nuôi cấy để tạo môi trường có nhiều vụn hữu cơ cung cấp thức ăn cho động vật nguyên sinh phát triển. Cần để lọ ở chỗ có ánh sáng để tạo điều kiện cho tảo và trùng roi quang hợp và phát triển số lượng. Cần đặt lọ nước nuôi cấy trong một thời gian để nguyên sinh vật có đủ thời gian sinh sản tạo ra nhiều cá thể giúp ta dễ dàng quan sát thấy nguyên sinh vật trong giọt nuôi cấy mẫu.


  • 147 lượt xem