[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 33.1. Viết tên các loại nấm em dùng làm mẫu vật trong buổi thực hành.

Trả lời:
Học sinh kể tên các mẫu vật có trong buổi quan sát của nhóm, lớp.

Câu 33.2. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về cấu tạo của nấm?

A. Phần sợi nấm là cơ quan sinh sản.

B. Phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng.

C. Phần mũ nấm là cơ quan sinh dưỡng.

D. Phần mũ nấm vừa là cơ quan sinh sản vừa là cơ quan sinh dưỡng.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 33.3. a) Nêu tên các thành phần cấu tạo của một nấm quả trong Hình 33.1.

b) Vẽ hình một nấm quả em đã quan sát và chủ thích các thành phần cấu tạo có trong mẫu vật đó.

Trả lời:

a) (1) Mũ nấm, (2) Vảy nấm, (3) Phiến nấm, (4) Cổ nấm, (5) Cuống nấm, (6) Bao gốc, (7) Sợi nấm.

b) Học sinh tự vẽ hình.

Câu 33.4. Trong quá trình lấy nấm mốc ra khỏi mẫu vật để quan sát, em cần sử dụng những dụng cụ gì để đảm bảo an toàn sức khoẻ? Giải thích lí do của việc sử dụng các dụng cụ đó.

Trả lời:

- Khi lấy nấm mốc, cần sử dụng găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt. Vì bào tử nấm rất nhỏ, dễ phát tán trong không khí, nếu hít phải sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ.

Câu 33.5. Trong cuộc sống có thể bắt gặp rất nhiều các loại thực phẩm bị mốc như: bánh chưng, cam, bánh mì,... Mỗi loại thực phẩm khi bị mốc lại có màu sắc khác nhau. Dựa vào kiến thức của mình, em hãy giải thích vì sao các loại thực phẩm đỏ lại bị mốc và màu sắc đám mốc ở môi loại thực phẩm lại khắc nhau.

Trả lời:
- Các loại thực phẩm bị mốc là do bào tử nấm trong không khí rơi vào thực phẩm, khi gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ, độ ẩm,...) chúng phát triển thành các đám mốc. Màu sắc đám mốc khác nhau ở các loại thực phẩm do loại nấm và nguồn dinh dưỡng khác nhau.


  • 115 lượt xem