[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 17.1. Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có

A. khối lượng nhẹ hơn.

B. kích thước hạt nhỏ hơn.

C. tốc độ rơi nhỏ hơn.

D. lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 17.2. Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?

A. Giặt giẻ lau bảng bằng nước từ vòi nước.

B. Dùng nam châm hút bột sắt từ hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh,

C. Lọc nước bị vẩn đục bằng giấy lọc.

D. Ngâm quả dâu với đường để lấy nước đâu.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 17.3. Nước giếng khoan thường lẫn nhiều tạp chất. Để tách bỏ tạp chất, người dân cho nước giếng khoan vào bể lọc, đáy bể lót các lớp cát mịn, sôi và than củi. Nước chảy qua các lớp này sẽ trong hơn. Nhận định nào sau đây là không đúng?

A. Lớp cát mịn có tác dụng giữ các hạt đất, cát ở lại.

B. Lớp sỏi làm cho nước có vị ngọt.

C. Lớp than củi có tác dụng hút các chất hữu cơ, vi khuẩn.

D. Sau một thời gian sử dụng, ta phải thau rửa các lớp đáy bé lọc.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 17.4. Hãy nói thông tin hai cột cho phú hợp với nhau.

Trả lời:
(A)-(3), (B)-(4), (C)-(1), (D)-(2).

Câu 17.5. Đun vỏ chanh trong nước, thu lấy hơi, làm lạnh hơi thu được hỗn hợp tỉnh dầu chanh và nước. Hãy trình bày cách để thu được tinh dầu chanh.

Trả lời:
- Dùng phễu chiết để tách riêng nước ra khỏi tInh dầu chanh.

Câu 17.6. Hãy nêu cách để có được nước muối sạch khi muối ăn lẫn một số hạt sạn không tan trong nước.

Trả lời:

- Hoà tan muối ăn có lẫn sạn vào nước. Lọc dung dịch để thu được nước muối sạch.

Câu 17.7. Người ta khai thác muối potassium chloride bằng cách bơm nước nóng xuống hầm mỏ đề hoà tan muối, sau đó hút nước muối nóng lên cho chảy qua các tấm máng để nguội, thu được muối rân. Em hãy giải thích cách khai thác muối này.

Trả lời:

- Do nước nóng hoà tan nhiều muối hơn nước lạnh nên lúc đầu bơm nước nóng xuống hầm mỏ để hoà tan được nhiều muối. Sau đó hút nước muối nóng lên, cho chảy qua các tấm máng để nguội, sự hoà tan của muối giảm, muối bị tách ra dạng tinh thể.


  • 92 lượt xem