[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

  • 2 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 23.1. a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thế đa bào từ thấp đến cao.

b) Hoàn thành tên các cấp tổ chức của cơ thể trong Hình 23.1.

c) Viết một sơ đồ thể hiện các cấp cấu tạo của cơ thể thực vật.

Trả lời:

a)

b) (1) Tế bào, (2) Mô, (3) Cơ quan, (4) Hệ cơ quan, (5) Cơ thể.

c) Ví dụ: Tế bào thực vật —› Mô biểu bì —› Rễ —› Hệ rễ —› Cây hành.

Câu 23.2. Hãy viết tên hệ cơ quan được thế hiện trong Hình 23.2 cho phù hợp.

Câu 23.3. Đánh đấu v vào ô trống trước ý đúng.

....Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.

... Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.

... Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoạt động sóng.

...Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đấy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thế.

... Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người.

... Một số mô của cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biếu bì ở da,....

... Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ thần kinh,....

Trả lời:

Phát biếu đúng:

- Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.

- Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoạt động sống.

- Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

- Một số mô của cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì ở da,...

- Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ thần kinh,...

Câu 23.4. Hãy tìm hiểu về sự ảnh hưởng khi một số cơ quan trong cơ thể (như: dạ dày, tim, phổi,...) bị tổn thương tới cơ thể chúng ta và đưa ra cách chăm sóc để các cơ quan đó khoẻ mạnh theo bảng gợi ý dưới đây.

Trả lời:

STTCơ quan bị đauẢnh hưởng đến cơ thểCách chăm sóc
1Dạ dàyĐau bụng, khó tiêu...Ăn,ngủ đúng giờ, hạn chế ăn cay nóng
2PhổiHo, tức ngựcĂn ngủ đúng giờ, không hút thuốc, không rượu bia...

  • 230 lượt xem