Em đã tham gia hoạt động nào với cộng đồng? Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó? Giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Nội dung
  • 22 Đánh giá

Em đã tham gia hoạt động nào với cộng đồng? Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó? nằm trong bài Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 21 - Thiết lập quan hệ với cộng đồng được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu nhằm hướng dẫn các em trả lời câu hỏi cũng như giúp các em nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Thiết lập quan hệ với cộng đồng

Hoạt động 1: Xác định những việc cần làm để thiết lập mối quan hệ với cộng đồng.

Thảo luận để trả lời câu hỏi:

• Em đã tham gia hoạt động nào với cộng đồng? Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó?

• Qua những hoạt động đã tham gia và giao tiếp hằng ngày, em đã thiết lập được mối quan hệ nào với những người xung quanh?

• Điều gì sẽ xảy ra nếu không có mối liên hệ với cộng đồng.

Cần làm gì để thiết lập được mối quan hệ với cộng đồng?

Bài làm:

• Em đã tham gia hoạt động biểu diễn văn nghệ với cộng đồng. Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó: vui và hồi hộp

• Qua những hoạt động đã tham gia và giao tiếp hằng ngày, em đã thiết lập được mối quan hệ “bạn bè” với những người xung quanh.

• Điều sẽ xảy ra nếu không có mối liên hệ với cộng đồng: không có mối quan hệ từ xã hội, hạn chế bạn bè và giao tiếp bên ngoài.

• Cần làm để thiết lập được mối quan hệ với cộng đồng: tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn.

Em đã tham gia hoạt động nào với cộng đồng? Cảm xúc của em khi tham gia hoạt động đó? được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, qua đó học tốt môn trải nghiệm 6 kết nối tri thức. Chúc các em học tập tốt.