Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết? Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng nào? Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Nội dung
  • 4 Đánh giá

Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống

Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết? Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng nào? là câu hỏi nằm trong bài [Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi giúp các em nắm bài nhanh hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động đặc trưng và vai trò của nghề truyền thống

Thảo luận về nghề truyền thống

Gợi ý:

• Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết

• Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng nào?

• Nghề truyền thống có vai trò như thế nào đối với người dân và xã hội?

• Liên hệ thực tế: Ở địa phương em có nghề truyền thống nào?

Chia sẻ kết quả thảo luận với nhóm?

Bài làm:

• Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết: nghề làm gốm, đan giỏ, nghề làm nón, tráng bánh…

• Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng: nghệ thuật, sản phẩm sắc xảo, điêu luyện, nhiều người biết đến…

• Nghề truyền thống có vai trò đối với người dân và xã hội: tạo công ăn việc làm cho nhiều người, giúp có thu nhập ổn định, tạo nên làng nghề truyền thống cho dân tộc…

• Liên hệ thực tế: Ở địa phương em có nghề truyền thống: tráng bánh, đan giỏ

Chia sẻ kết quả thảo luận với nhóm.

Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết? Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng nào? được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em tham khảo, qua đó nắm chắc nội dung của bài. Chúc các em học tốt.

Tài liệu tham khảo khác