Giải toán 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 12, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 12, tuyển tập các đề thi môn Toán học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Toan 12 KhoaHoc

GIẢI TÍCH LỚP 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Giải bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Giải bài 2: Cực trị của hàm số

Giải bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giải bài 4: Đường tiệm cận

Giải bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài Ôn tập chương I

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Lôgarit

Giải bài 1: Lũy thừa

Giải bài 2: Hàm số lũy thừa

Giải Bài 3: Lôgarit

Giải bài 4: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Giải bài 5: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

Giải bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

Giải bài Ôn tập chương 2

Chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Giải bài 1: Nguyên hàm

Giải bài 2: Tích phân

Giải bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Giải bài: Ôn tập chương 3

Chương 4: Số phức

Giải bài 1: Số phức

Giải bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Giải bài 3: Phép chia số phức

Giải bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Giải bài: Ôn tập chương 4

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP 12

Ôn tập thi THPT quốc gia môn Toán chuyên đề SỐ PHỨC

Trắc nghiệm lý thuyết môn toán luyện thi THPT quốc gia – bài 1

Một số công thức và phương pháp tính nhanh trắc nghiệm- Chuyên đề HÀM SỐ

Một số kinh nghiệm làm Toán trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia

Thơ hay để nhớ công thức tính đạo hàm của hàm số

Chuyên đề bài toán thực tế

Chuyên đề bài toán thực tế (tiếp)

Chuyên đề một số công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Chuyên đề hình học không gian Oxyz

Chuyên đề tích phân chống Casio

Một số phương pháp để học tốt hình học không gian

Chuyên đề sử dụng máy tính để giải một số bài tập mũ- logarit

Phát triển từ đề thi minh họa THPT Quốc gia lần 3 môn Toán

Ma trận và cấu trúc đề thi minh họa THPT Quốc gia môn toán của Bộ giáo dục và đào tạo lần 3

Chuyên đề đồ thị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

HÌNH HỌC LỚP 12

Chương 1: Khối đa diện

Giải bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Giải bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Giải bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải bài: Ôn tập chương I: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu

Giải bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Giải bài 2: Mặt cầu

Giải bài: Ôn tập chương II

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Giải bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Giải bài 2: Phương trình mặt phẳng

Giải bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Giải bài: Ôn tập chương III

Giải bài: Ôn tập cuối năm

Đề luyện thi 12

Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên KHTN- Hà Nội lần 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Nguyên lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên- ĐH Vinh lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Bình lần 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Sư phạm lần 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT Hà Huy Tập lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Ngoại Ngữ lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 3

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Lam Sơn

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán năm 2017- Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán năm 2017- Trường THPT Trần Phú- Yên Lạc

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT Đông Sơn 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của GSTT

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh- cụm chuyên môn VI

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12