Trắc nghiệm Tiếng Anh 7

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách tiếng anh lớp 7. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem tieng anh 7 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 7

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1: Back to school (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1: Back to school (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2: Personal information (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2: Personal information (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 3: At home (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 3: At home (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 4: At school (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 4: At school (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 5: Work and play (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 5: Work and play (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 6: After school (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 6: After school (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 7: The world of work (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 7: The world of work (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8: Places (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8: Places (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 9: At home and away (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 9: At home and away (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 10: Health and hygiene (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 10: Health and hygiene (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 11: Keep fit, stay healthy (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 11: Keep fit, stay healthy (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 12: Let's eat (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 12: Let's eat (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 13: Activities (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 13: Activities (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 14: Freetime fun (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 14: Freetime fun (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 15: Going out (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 15: Going out (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 16: People and places (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 16: People and places (P2)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7