Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách tiếng anh lớp 8. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem tieng anh 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 8

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 1: My friends (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 1: My friends (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 2: Making arrangements (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 2: Making arrangements (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 3: At home (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 3: At home (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 4: Our past (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 4: Our past (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 5: Study habits (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 5: Study habits (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 6: The young pioneers club (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 6: The young pioneers club (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 7: My neighborhood (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 7: My neighborhood (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 8: Country life and city life (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 8: Country life and city life (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 9: A first - aid course (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 9: A first - aid course (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 10: Recycling (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 10: Recycling (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 11: Traveling around Viet Nam (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 11: Traveling around Viet Nam (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 12: A vacation abroad (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 12: A vacation abroad (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 13: Festivals (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 13: Festivals (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 14: Wonders of the world (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 Unit 14: Wonders of the world (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 15: Computers (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 15: Computers (P2)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 16: Inventions (P1)

Trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 16: Inventions (P2)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8