Trắc nghiệm toán 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm toán 12 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì 2

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Trắc nghiệm bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Trắc nghiệm bài 2: Cực trị của hàm số

Trắc nghiệm bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Trắc nghiệm bài 4: Đường tiệm cận

Trắc nghiệm bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Trắc nghiệm chương 1:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Trắc nghiệm bài 1: luỹ thừa

Trắc nghiệm bài 2: hàm số luỹ thừa

Trắc nghiệm bài 3: Lôgarit

Trắc nghiệm bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Trắc nghiệm bài 5: phương trình mũ và phương trình lôgarit

Trắc nghiệm bài 6: bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Trắc nghiệm Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Trắc nghiệm bài 1: nguyên hàm

Trắc nghiệm bài 2: tích phân

Trắc nghiệm bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm Chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

Trắc nghiệm bài 1: Số phức

Trắc nghiệm bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Trắc nghiệm bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Chương 4: Số phức

TRẮC NGHIỆM PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN

Trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Trắc nghiệm bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Trắc nghiệm bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương I

Trắc nghiệm Chương 1: Khối đa diện

CHƯƠNG 2: MẶT NÓN. MẶT TRỤ. MẶT CẦU

Trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương II

Trắc nghiệm Chương 2: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Trắc nghiệm bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm bài 2: Mặt cầu

Trắc nghiệm bài 2: Phương trình mặt phẳng

Trắc nghiệm bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương

Trắc nghiệm bài Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12