Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 2: tích phân

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: tích phân. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Tích phân


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021