Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Lịch sử và địa lí 6 sách chân trời sáng tạo của bộ Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo lịch sử và địa lí 6 KhoaHoc

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẨN HỌC LỊCH SỬ

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

edit

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

edit

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 7: Lưỡng hà cổ đại

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 11: La Mã cổ đại

edit

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á mười thế kỉ đầu công nguyên

edit

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

edit

Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách chân trời sáng tạo

edit

PHẦN ĐỊA LÝ

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí

edit

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TUỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 4: Lược đồ trí nhớ

edit

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

edit

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

edit

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu các dưới khí hậu trên trái đất

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa

edit

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 17: Sông và hồ

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

edit

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

edit

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

edit

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

edit

Soạn giáo án Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo chuẩn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6