[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam trang 104 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Qúa trình thành lập, phát triển và suy vong của Phù Nam

  • Em hãy nêu quá trình hình thành, phát triển về suy vong của vương quốc Phù Nam

=> Xem hướng dẫn giải

II. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

  • Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam
  • Em hãy kể tên những tầng lớp trong xã hội Phù Nam
  • Chức năng chính của thành thị Óc Eo là gì? Những tầng lớp cư dân nào trong xã hội cư trú ở Óc Eo trước khi nó sụp đổ?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Một số thành tự văn hóa

  • Dựa vào thông tin và những tư liệu bên dưới, em hãy trình bày những đặc trưng cơ bản về văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Phù Nam

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy xác định các mốc thời gian (theo thế kỉ) trong sơ đồ bên dưới về quá trình hình thành, phát triển và sụp đổ của vương quốc Phù Nam

2. Tổ chức xã hội của Phù Nam có gì giống và khác so với tổ chức xã hội của Champa?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Theo em, nét văn hóa nào của cư dân cổ Phù nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 63 lượt xem