Theo em, nét văn hóa nào của cư dân cổ Phù nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay?

  • 1 Đánh giá

II. Vận dụng

3. Theo em, nét văn hóa nào của cư dân cổ Phù nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay?

Bài làm:

Nét văn hóa nào của cư dân cổ Phù nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay như ở nhà sàn, nhiều nơi vẫn còn di chuyển bằng ghe thuyền, bia Đồng Tháp Mười khắc bằng chữ Phạn vẫn còn khá nguyên vẹn, nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là gỗ, một số sản phẩm kim hoàn và nhiều bức phù điêu vẫn còn tồn tại đến nay.

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo