Dựa vào hình 11.3 em hãy: Cho biết lát cắt lần lượt đi qua những dạng địa hình nào?

  • 1 Đánh giá

II. Lát cắt địa lí

Dựa vào hình 11.3 em hãy:

  • Cho biết lát cắt lần lượt đi qua những dạng địa hình nào?
  • Trong các điểm A,B,C điểm nào có độ cao thấp nhất và độ cao cao nhất?

Bài làm:

  • Lát cắt lần lượt đi qua những dạng địa lồi lõm khác nhay để thể hiện trên một mặt phẳng
  • Điểm C có độ cao cao nhất, điểm A có độ cao thấp nhất

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo