[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất trang 131 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Vị trí trái đất trong hệ mặt trời

Quan sát hình 5.1, em hãy :

  • Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời.
  • Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Hình dạng và kích thước Trái Đất

Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy:

Cho biết:

  • Hình dạng của Trái Đất
  • Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo
  • Độ dài đường Xích đạo

Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

  • Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

II. Vận dụng

  • Hãy sưu tầm một số thông tin và hình ảnh về Trái Đất hoặc hệ Mặt Trời

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo