Giả sử lớp học của em có chiều cao 3m, em hãy cùng các bạn trong lớp tìm hiểu xem chiều cao của kim tự tháp Lê-ốp gấp bao nhiêu lần chiều cao của lớp học?

  • 1 Đánh giá

II. Vận dụng

4. Giả sử lớp học của em có chiều cao 3m, em hãy cùng các bạn trong lớp tìm hiểu xem chiều cao của kim tự tháp Lê-ốp gấp bao nhiêu lần chiều cao của lớp học?

Bài làm:

Chiều cao của kim tự tháp Lê-ốp gấp: 147:3= 49 lần chiều cao của lớp học

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021