Đọc thông tin dưới đây, quan sát hình 9.1 và lược đồ 9.2 em hãy:Đọc thông tin dưới đây, quan sát hình 9.1 và lược đồ 9.2 em hãy: Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cồ đại

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

Đọc thông tin dưới đây, quan sát hình 9.1 và lược đồ 9.2 em hãy:

  • Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cồ đại
  • Cho biết Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?

Bài làm:

Vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cồ đại ở trung và hạ lưu Hoàng Hà về sau mới mở rộng dần địa bàn cư trú xuống lưu vực Trường Giang

Hoàng Hà và Trường Giang có tác động đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại:

  • + Ở lưu vực Hoàng Hà: Bồi đáp phù sa tạo nên vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng trọt
  • + Ở lưu vực Trường Giang: Đất đai, phì nhiêu, khí hậu ấm áp thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo