[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 22: Dân số và phân bố dân cư. Một số nhóm đất điển hình trang 197 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Quy mô dân số thế giới

Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.1, em hãy cho biết:

  • Quy mô dân số thế giới năm 2018
  • Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804-2023

=> Xem hướng dẫn giải

II. Phân bố dân cư

Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy:

  • Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân ( mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân( mật độ dân số dưới 5 người/km2)
  • Cho biết vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đều?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22

=> Xem hướng dẫn giải

III. Một số thành phố đông dân nhất thế giới

Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy:

  • Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018
  • Cho viết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới sau năm 2018

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới

2. Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân, châu lục ít dân nhất

II. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và những nơi thưa ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải


  • 271 lượt xem