[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới trang 190 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Sự đa dạng của thế giới sinh vật

1. Thực vật

Thực vật có vai trò chủ yếu trong sự hình thành các thảm thực vật. Hiện có gần 300000 loài thực vật đã được xác định trên thế giới

2. Động vật

Động vật có khả năng di chuyển để thích nghi với môi trường nên sự phân bố của động vật ít phụ thuộc vào khí hậu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

II. Các đới thiên nhiên trên thế giới

Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới:

=> Xem hướng dẫn giải

III. Rừng nhiệt đới

  • Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy kể tên một số loài sinh vật trên cạn và dưới nước mà em biết

2. Cho biết một số rừng nhiệt đới mà em biết

II. Vận dụng

Em hãy sưu tầm các thông tin về một vườn quốc gia mà em biết để chứng minh sự đa dạng cảu động vật và thực vật

=> Xem hướng dẫn giải


  • 138 lượt xem