[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững trang 187 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Phần mở đầu

A: Thiên nhiên đang kêu cứu. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên

B: Có lẽ chúng mình phải đưa vấn đề này ra trao đổi trong lớp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Thế nào là phát triển bền vững

Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau

=> Xem hướng dẫn giải

2. Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên

1/ Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên

2/ Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

3/ Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để bảo vệ môi trường

2/ Thu thập thông tin về việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 125 lượt xem