[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà trang 173 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Dựa vào hình 16.1 em hãy nêu và so sánh:

 • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc
 • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam

Quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài em hãy cho biết nước có từ đâu?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vòng tuần hoàn nước

 • Quan sát hình 16.3 và đọc thông tin trong bài, em hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16

=> Xem hướng dẫn giải

III. Nước ngầm và băng hà

1. Nước ngầm

Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

 • So sánh tỉ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên trái đất
 • Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất
 • Nêu tầm quan trọng của nước ngầm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Băng hà

Quan sát hình 16.4, hình 16.5 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

 • Kể tên những nơi có băng hà
 • Xác định tỉ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất
 • Nêu tầm quan trọng của băng hà

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Hãy kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển

2. Hãy tìm ví dụ cho thấy nước ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước

II. Vận dụng

 • Nguồn nước ngọt hiện nay bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt hay ở địa phương em

=> Xem hướng dẫn giải


 • 58 lượt xem