Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam

  • 1 Đánh giá

II. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

  • Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam
  • Em hãy kể tên những tầng lớp trong xã hội Phù Nam
  • Chức năng chính của thành thị Óc Eo là gì? Những tầng lớp cư dân nào trong xã hội cư trú ở Óc Eo trước khi nó sụp đổ?

Bài làm:

Những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam:

  • Chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, nông nghiệp phát triển, gieo một năm, gặt hái ba năm
  • Thủ công nghiệp độc đáo
  • Buôn bán, giao lưu thương mại, trao đổi sản vật và hàng hóa với thương nhân các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập, Mã Lai,...

Những tầng lớp trong xã hội Phù Nam: quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công.

Chức năng chính của thành thị Óc Eo: là thương cảng nơi diễn ra các hoạt động giao thương trao đổi hàng hóa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

  • 145 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021