[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển

  • 6 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển trang 85 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Đấu tranh bao tồn văn hóa dân tộc

  • Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta là thất bại?
  • Phong tục ăn trầu theo ghi chép của Lê Qúy Đôn ( tư liệu 17.3) có từ thời kì nào trong lịch sử Việt Nam? Hiện nay phong tục này còn không?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc phát triển văn hóa Việt

  • Em hãy cho biết người Việt tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc trong thời Bắc thuộc như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Theo em, tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời Bắc thuộc?

2. Những phong tục tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hằng ngày của chúng ta ngày nay?

3. Quan sát tư liệu 17.5, em hãy cho biết việc khay gốm Lạch Trường tranh trí hoa văn Đông Sơn kết hợp bởi nghệ thuật tạo hình Trung Quốc thể hiện điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc? Em có suy nghĩa gì về hiện tượng nhiều học sinh pha tiếng nước ngoài vào tiếng Việt khi giao tiếp?

4. Em có đồng ý với nhận định sau đây của nhà sử học: Trần Văn Giàu:" Bị đô hộ hàng mười thế kỉ bởi một nước có văn hóa cai hơn mà sau mấy ngàn năm.... Ta vòn là theo ta" Theo em, yếu tố nào là quan trọng nhất giúp " Ta vẫn là ta" say hơn mười thế kỉ mất nước?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 254 lượt xem