[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á trang 52 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Em đã được học về Trung Quốc và Ấn Độ – những nền văn minh lớn của nhân loại. Giữa hai trung tâm văn mình này là khu vực Đông Nam Á, với v tri rất quan trọng, là "ngã tư đường" của thế giới. Từ những thổ kỉ trước đến đầu Công nguyên, ở đây đã hình thành các quốc gia đầu tiên. Quả trình đó diễn ra như thế nào? Các quốc gia đó đã phát triển ra sao? Đó là điều sẽ được làm rõ trong bài này.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. "Cái nôi" của nền văn minh lúa nước

Dựa vào thông tin ở trên, kết hợp khai thác lược đồ hình 1 (tr53), hãy mô tả vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Quá trình hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

1/ Hãy chỉ và kể tên một số quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á trên lược đồ hình 1 (tr.53).

2/ Các tư liệu (tr. 53) và hình 2, 3 chứng tỏ điều gì về giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

1/ Tác động của việc giao lưu thương mại đối với sự ra đời của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á như thế nào?

2/ Sưu tầm thêm thông tin từ sách, báo, internet về quá trình hình thành của một quốc gia sơ kỳ ở Đông Nam Á mà em thích và chia sẻ với bạn.

3/ Sưu tầm nhüng câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt lên quan đến lúa, gạo.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 156 lượt xem