[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Nguồn gốc loài người trang 18 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Qúa trình tiến hóa từ vượn thành người

  • Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người
  • Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người
  • Quan sát hình 3.3, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

I- Qúa trình tiến hóa từ vượn thành người

  • Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người
  • Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người
  • Quan sát hình 3.3, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á

Quan sát lược đồ 3.5:

  • Em hãy kể tên những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á
  • Nêu nhận xét phạm vi phân bổ dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện từ sớm?

2. Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Ngày nay con người còn tiếp tục quá trình tiến hóa nữa không? Tại sao?

4. Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn do vàng, người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung nguồn gốc hay không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem