Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người? Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người?

  • 1 Đánh giá

I- Qúa trình tiến hóa từ vượn thành người

  • Em hãy nêu quá trình tiến hóa từ vượn thành người
  • Những đặc điểm nào cho thấy sự tiến hóa của Người tối cổ so với Vượn người
  • Quan sát hình 3.3, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

Bài làm:

  • Qúa trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm: Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
  • So sánh đặc điểm:Vượn người

Người tối cổ

Thời gian

Khoảng 5 - 6 triệu năm trước

Khoảng 4 triệu năm trước

Đặc điểm

Có thể đi bằng hai chi sau

Hoàn toàn đi đứng bằng hai chân.

Thể tích hộp sọ

khoảng 400 cm3

khoảng 1 200 cm3

  • Quan sát hình 3.3, em thấy:

Người tối cổ

Người tinh khôn

- Hầu như có thể đi, đứng bằng hai chân.

- Đầu nhỏ, trán thấp và bợt ra sau, hàm nhô về phía trước,…

- Trên cơ thể còn bao phủ bởi một lớp lông mỏng.

- Dáng đứng thẳng (như người ngày nay).

- Thể tích hộp sọ lớn hơn, trán cao, hàm không nhô về phía trước như Người tối cổ.

- Lớp lông mỏng không còn.

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo