[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trang 167 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Biến đổi khí hậu

Quan sát hình 14.2 hình 14.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

  • Cho biết sự khác nhau giữa hình 14.1 và hình 14.2. Giải thích.
  • Nêu một số biểu hiện cùng biểu đổi khí hậu trên Trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

II. Phòng tránh thiên tao và ứng phó với biến đổi khí hậu

Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy:

  • Trình bày khái niệm thiên tai.
  • Cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào?
  • Giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

  • Em hãy lập sơ đồ các biểu hiện của biến đổi khí hậu

II. Vận dụng

  • Địa phương em ở thường xảy ra loại thiên tai nào? Bản thân em có thể làm gì để phòng tránh thiên tai ấy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem