[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 21: Biển và đại dương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 21: Biển và đại dương trang 163 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Phần mở đầu

Nước mặn chiếm 97,5% khối nước trên Trái Đất, gần như toàn bộ nằm trong các biển và đại dương. Nước trong các biển và đại dương có nhiệt độ và độ muối khác nhau theo vĩ độ và luôn vận động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đại dương thế giới

Xác định vị trí các đại dương trên hình 1. Cho biết mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục nào.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Độ muối, nhiệt độ của nước biển

Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy nhận xét sự thay đổi của độ muối và nhiệt độ giữa vùng biển nhiệt đới với vùng biển ôn đới

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương

1/ Đọc thông tin trong mục a, b và quan sát hình 2, em hãy trình bày hiện tượng sóng biển và hiện tượng thủy triều (biểu hiện, nguyên nhân...)

2/ Em hãy cho biết thế nào là dòng biển.

3/ Dựa vào hình 3, em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Em hãy phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

2/ Hãy nêu tác động của sóng và thủy triều với cuộc sống người dân ven biển

3/ Hãy sưu tầm tư liệu về ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh đối với các vùng ven bờ nơi chúng chảy qua

=> Xem hướng dẫn giải


  • 90 lượt xem