[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới trang 180 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Phần mở đầu

Người hiện đại đầu tiên xuất hiện cách nay khoảng 40 000 năm. Đến nay, số lượng người trên Trái Đất đã lên tới hàng tỉ người và phân bố khắp các châu lục (trừ châu Nam Cực).

Em có biết số dân và sự phân bố dân cư trên thế giới thay đổi như thế nào không?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Dân số trên thế giới

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết:

- Số dân thế giới năm 2018

- Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân bố dân cư thế giới

Dựa vào hình 2 em hãy:

- Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người /km² và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km²

- Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy hoàn cảnh tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số thành phố đông dân nhất trên thế giới

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 196, em hãy:

1/ Kể tên năm thành phố đông dân nhất trên thế giới năm 2018

2/ Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất

=> Xem hướng dẫn giải

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Dựa vào hình 1, hãy tính thời gian để dân số thế giới tăng thêm một tỉ người ( từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 tỉ lên 3 tỉ,...)

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

2/ Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường

3/ Dựa vào hình 3 và tìm hiểu thông tin về thành phố Tô-ky-ô và chia sẻ với các bạn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 223 lượt xem