[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất trang 158 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Các tầng khí quyển và thành phần không khí

1. Các tầng khí quyển

 • Quan sát hình 12.2 kết hợp thông tin trong bài,em hãy cho biết khí quyển gồm những tầng nào? Lập sơ đồ mô tả đặc điểm các tầng khí quyển?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thành phần không khí

Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí
 • Trong quá trình cây xanh quanh hợp, chất hữu cơ và khí oxy được tạo ra như thế nào?
 • Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái đất?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

=> Xem hướng dẫn giải

II. Khối khí

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:

 • Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao.
 • Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp

=> Xem hướng dẫn giải

III. Khí áp và gió trên trái đất

1. Khí áp

Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài em hãy:

 • Đọc trị số khí áp khi đang hiển thị trên khí áp kế kim loại
 • Trị số ấy là khí áp thấp hay khi áp cao.

=> Xem hướng dẫn giải

Quan sát hình 12.5, em hãy cho biết

 • Trái đất có các đai khí áp nào?
 • Nêu tên các đai khí áp thấp, đai khí áp cao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Gió trên trái đất

Dựa vào hình 12.5 em hãy

 • Kể tên các loại gió chính trên trái đất
 • Trình bày phạm vi hoạt động và hướng gió thổi của gió Tây ôn đới và gió mậu dịch

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hướng nhiều nhất đến sự sống trên Trái đất? Vì sao?

2. Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu

II. Vận dụng

1. Hãy tìm hiểu và cho biết lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 147 lượt xem