Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài em hãy: Đọc trị số khí áp khi đang hiển thị trên khí áp kế kim loại

  • 1 Đánh giá

III. Khí áp và gió trên trái đất

1. Khí áp

Dựa vào hình 12.4a và thông tin trong bài em hãy:

  • Đọc trị số khí áp khi đang hiển thị trên khí áp kế kim loại
  • Trị số ấy là khí áp thấp hay khi áp cao.

Bài làm:

  • Đọc trị số khí áp khi đang hiển thị trên khí áp kế kim loại: 1,2bar= 1,2x1000= 1200 mb
  • Trị số ấy là khí áp cao

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo