Tổ chức nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?

  • 1 Đánh giá

II. Nhà nước Âu Lạc

  • Tổ chức nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?

Bài làm:

Tổ chức nhà nước thời Âu Lạc có điểm mới so với nhà nước thời Văn Lang ở chỗ vua có nhiều quyền thế hơn trong việc trị nước. Cụ thể:

  • Nước Văn Lang: Hùng Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính)
  • Nước Âu Lạc: An Dương Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính).
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo