Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.2, em hãy: Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới

  • 1 Đánh giá

II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.2, em hãy:

  • Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới
  • Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Bài làm:

Sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới:

  • Độ muối biển ở vùng biển nhiệt đới cao nhất và cao hơn độ muối ở vùng biển ôn đới
  • Nhiệt độ trung bình ở vùng biển nhiệt đới rơi vào khoảng 27,3 độ C, cao nhiệt độ trung bình ở vùng biển ôn đới khoảng 15 độ C đến dưới 5 độ C

=> Sự khác biệt là do nguồn nước sông chảy vào và độ bốc hơi của nước trên biển và đại dương khác nhau nên độ muối có xu hướng giảm dần theo vĩ độ từ thấp đến cao

  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021