Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy: Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân ( mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân( mật độ dân số dưới 5 người/km2)

  • 1 Đánh giá

II. Phân bố dân cư

Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy:

  • Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân ( mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân( mật độ dân số dưới 5 người/km2)
  • Cho biết vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đều?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22

Bài làm:

  • Những khu vực đông dân ( mật độ dân số trên 100 người/km2): tập trung ở những nơi có nguồn nước dồi dào, khí hậu giao thông thuận lợi (khu vực đông Nam Á)
  • Những khu vực thưa dân( mật độ dân số dưới 5 người/km2): ở những nơi khô hạn, khí hậu khắc nghiệt, địa hình núi cao, sản xuất không thuận lợi (châu Phi, châu Đại Dương, những vùng lạnh giá gần cực,...)
  • Dân cư trên thế giới phân bố không đều phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất, khí hậu, nguồn nước), sự phát triển kinh tế, trình độ của con người và lịch sử định cư. Trong khi đó, ở mỗi khu vực địa lí sẽ có những điều kiện khác nhau do đó, dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo