Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-tre-an, Ca-na-da và Hà Nội, Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-tre-an, Ca-na-da và Hà Nội, Việt Nam

Bài làm:

So sánh:

Hà Nội

Môn-tre-an

- Ở đới khí hậu nhiệt đới.

- Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 17°C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 30°C, biên độ nhiệt độ năm khoảng 13°C.

- Tổng lượng mưa cả năm là 1724 mm. Mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mưa ít hoặc không có mưa lừ tháng 11 đông tháng 4.

- Ở đới khí hậu ôn đới

- Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -10°C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 23°C, biên độ nhiệt độ năm khoảng 33°C.

- Tổng lượng mưa cả năm là 1040 mm. Lượng mưa quang năm rất ít bằng và có những tháng dưới 100mm

  • 152 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo