Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới.

  • 1 Đánh giá

III. Rừng nhiệt đới

  • Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới.

Bài làm:

Nhận xét:

  • Rừng mưa nhiệt đới được chia làm các tầng khác nhau, hay còn gọi là lớp, với thảm thực vật được cấu tạo thành một mô hình chiều dọc thẳng đứng từ mặt đất đến tán rừng: tầng cỏ quyết, tầng cây buij, tầng cây gỗ cao trung bình từ 10-20m, tầng cây gỗ cao từ 30-40m. tầng cây vượt tán có độ cao từ 40m trở lên Mỗi tầng ba gồm các loài động, thực vật khác nhau thích nghi với điều kiện sống ở riêng tầng đó.
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo