Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.1, em hãy cho biết: Quy mô dân số thế giới năm 2018

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Quy mô dân số thế giới

Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.1, em hãy cho biết:

  • Quy mô dân số thế giới năm 2018
  • Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804-2023

Bài làm:

  • Quy mô dân số thế giới năm 2018 có xu hướng tăng. Số dân thế giới từ năm 1804 đến năm 2018 tăng lên số tỉ người là: 7,6 - 1,0 = 6,6 (tỉ người)
  • Quy mô thế giới trong thời kì 1804-2023 có xu hướng tăng qua các năm. Dân số biến động tăng dần ở các quốc gia. Từ 1 tỉ dân vào năm 1804, đến năm 2023 con số đã lên tới 8 tỉ người, tăng 7 tỉ trong 219 năm.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo