Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

  • 1 Đánh giá

II. Tác động của quá trình giao lưu văn hóa

  • Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?
  • Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?

Bài làm:

Giao lưu văn hóa đã tác động đến văn hóa Đông Nam Á:

  • Văn hóa Ấn Độ đặc biệt là tôn giáo Ấ và Phật giáo hòa quyện với tín ngưỡng bản địa ảnh hưởng tới nền văn hóa của các vương quốc trong khu vự tạo nên một nền nghệ thuật độc đáo
  • Phù Nam, các nước vương quốc trên đảo Su-ma-tra, đảo Gia-va và vương quốc Pa-gan của người miến chịu ảnh hưởng từ Phật giáo.
  • Đạo Hindu phổ biến ở Champa, Chân Lạp
  • Chữ Phạn trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc
  • Về sau các tộc người ĐNA dần cải biến chữ Phạn thành chữu viết riêng như chữ Chăm cổ, chữ Khơ me cổ, chữ Mã lai cổ,...

Phật giáo chính là văn hóa cổ đại ở châu Á có tầm ảnh hưởng lớn đến khu vực Đông Nam Á

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo