Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

  • 2 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

  • Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

II. Vận dụng

  • Hãy sưu tầm một số thông tin và hình ảnh về Trái Đất hoặc hệ Mặt Trời

Bài làm:

I. Luyện tập

Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

II. Vận dụng

Sưu tầm một số thông tin và hình ảnh về Trái Đất hoặc hệ Mặt Trời:

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo