Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài em hãy: Có mấy tầng đất chính?

  • 1 Đánh giá

3. Tầng đất

Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài em hãy:

  • Có mấy tầng đất chính
  • Tấng nào chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?

Bài làm:

  • Có 4 tầng đất chính: Tầng hữu cơ, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ
  • Tầng đất mặt chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo