Quan sát sơ đồ 9.6, em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

  • 1 Đánh giá

III. Từ đế chế Hán, Nam- Bắc triều đã đến nhà tùy

Quan sát sơ đồ 9.6, em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII KhoaHoc

Bài làm:

Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy:

  • Nhà Hán (206 TCN - 220)
  • Nhà Tấn (280 - 420)
  • Nhà Tùy (518 - 618)
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo