Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy:

  • 1 Đánh giá

II. Hình dạng và kích thước Trái Đất

Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy:

Cho biết:

  • Hình dạng của Trái Đất
  • Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo
  • Độ dài đường Xích đạo

Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Bài làm:

  • Trái đất có dạng hình cầu với kích thước lớn
  • Độ dài bán kính của Trái đất là 6378 km
  • Độ dài đường xích đạo là 40076 km

Nhận xét: Trong hệ mặt trời trái đất có kích thước đứng thứ tư theo thứ tự từ nhỏ đến lớn so với các hành tinh khác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo