[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương trang 194 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Dựa vào sơ đồ 21.1 và nội dung bài học, em hãy cho biết các bước biến hành tham quan tại địa phương? theo em bước nào cần quan tâm nhiều nhất, vì sao?

Trả lời.

Các bước biến hành tham quan tại địa phương:

Trước khi tham quan:

 • Xây dựng ý tưởng
 • Lựa chọn chủ đề tham quan
 • Lập ý kế hoạch các nhiệm vụ tham quan

Trong khi tham quan:

 • Thu thập thông tin
 • Thực hiện tham quan
 • Thảo luận các thành viên
 • Tham khảo sự hướng dẫn của giáo viên

Sau khi tham quan:

 • Tổng hợp các tài liệu
 • Viết báo cáo tham quan
 • Trình bày báo cáo tham quan
 • Mô tả quá trình tham quan

=> Bước thu thập thông tin là quan trọng nhất


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo