Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới

2. Dựa vào hình 22.2, xác định châu lục đông dân, châu lục ít dân nhất

II. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và những nơi thưa ở nước ta

Bài làm:

I. Luyện tập

1. Sơ đồ tham khảo:

2. Dựa vào hình 22.2:

  • Châu lục đông dân: châu Á, châu Âu
  • Châu lục ít dân nhất: châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực

II. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm thông tin, hình ảnh những nơi đông dân và những nơi thưa ở nước ta

VD: Nơi đông dân: Hà Nội

Nơi ít dân: Bản Cát Cát- Hà Giang

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo