[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 10: Hy Lạp cổ đại trang 53 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

Đọc thông tin và quan sát lược đồ 10.2, em hãy cho biết

  • Điều kiện tự nhiên tác động thế nào đến sự phát triển của Hi Lạp cổ đại?
  • Vai trò của cảng biển Pi-rê đối với sự phát triển của kinh tế Hy Lạp cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tổ chức nhà nước thành bang

  • Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của nhà nước thành bang A-ten
  • Em hãy chỉ ra những yếu tố dân chủ trong tổ chức nhà nước thành bang A-ten. Yếu tố dân chủ được thể hiện như thế nào qua bức tranh minh họa 10.3

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

  • Em hãy kể một số thành tựu văn hóa của người Hy Lạp cổ đại vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay.
  • Đọc thông tin và quan sat các hình 10.5, 10.6,10.7, em hãy cho biết các công trình kiến trúc và điêu khắc của người Hi Lạp cổ đại thường tôn vinh ai? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Dựa vào thông tin trong phần 1, em hãy cho biết những nghành kinh tế nào có thể phát triển mạnh ở Hy Lạp cổ đại? Tại sao?

2. Theo ước tính, vào thế kỉ V TCN, ở thành A-ten có khoảng 400000 dân, trong đó đàn ông có quyền tự do có quyền công dân chỉ khoảng 30 000 người. Em hãy tính xem có bao nhiêu phần trăm dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ A-ten

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Em hãy kể tên một vài định lí, định luật của các nhà toán học, vật lí học Hy Lạp cổ đại vẫn được giảng dạy trong các trường hợp ngày nay

4. Quan sát logo của tổ chức tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc ( UNESCO), em hãy cho biết: Logo đó được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hy Lạp cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải


  • 104 lượt xem