[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Xã hội nguyên thủy trang 21 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy

Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết

  • Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?
  • Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy

1. Lao động và công cụ lao động

  • Lao động có vai trò như thế nào trong quá trình tiến hóa của người nguyên thủy
  • Dựa vào các hình 4.2,4.5, 4.5 và thông tin bên dưới, em hãy kể tên những công cụ lao động của người nguyên thủy. Những công cụ đó được dùng để làm gì?
  • Quan sát hình 4.7, em có đồng ý với ý kiến: bức vẽ trong La-xco mô tả những con vật là đối tượng săn bắt của người nguyên thủy khi họ đã có cung tên? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Từ hái lượm, săn bắt đến trồng trọt, chăn nuôi

  • Quan sát hình 4.8, em hãy cho biết đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam ( Cách thức lao động, vai trò của lửa trong đời sống của họ)
  • Những chi tiết nào trong hình 4.9 thể hiện con người đã biết thuần dưỡng động vật?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy

  • Em hãy quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trong hang Đồng Nội?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy nêu sự tiến triển về công cụ lao động, cách thức lao động của người nguyên thủy

2. Em hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Nội dung

Người tối cổ

Người tinh khôn

Đặc điểm cơ thể

Công cụ và phương thức lao động

Tổ chức xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Hãy phát biểu cảm nhận của em về vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay

4. Vận dụng kiến thức bài học, em hãy sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo 2 chủ đề:

+ Chủ đề 1: Cách thức lao động của người tối cổ

+ Chủ đề 2: Cách thức lao động của người tinh khôn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 62 lượt xem